За Реалмет

realmet_about1.jpg realmet_about2.jpgrealmet_about3.jpg


Основана през 2002 г., Реалмет се занимава с изкупуване, сортиране, обработка, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъци от промишлеността, транспорта, телекомуникациите и др.

За нашите нужди сме изградили мрежа от модерно оборудвани промишлени площадки, изцяло съобразени с екологичните и технологични европейски стандарти.

Реалмет притежава безсрочен лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали - Лицензия № 309/09.01.2006 г., регистрационен документ за дейностите по събиране, транспортиране и временно съхраняване на отпадъци, както и разрешителен документ за извършване на дейности по разкомплектовка на излезли от употреба МПС.

От 2003 компанията е член на Българската Асоциация по Рециклиране (БАР) http://www.bar-bg.org/

През 2007 година в отговор на нарастващите потребности на рециклиращата индустрия Реалмет разработи и пусна в производство широка гама от контейнери за мултилифт и лифтдъмпер системи.

Нашите контейнери имат широко приложение в сектори като строителство, транспорт, производство, рециклиране и много други.

Екипът от опитни и високо квалифицирани специалисти е в основата на успехите и доброто реноме, с което се ползва компанията на българския и международен пазари.

Социалната ангажираност, доверието, точността са водещи за нас, а създаването на нови работни места е от първостепенно значение.

rounded bottom
Web Design Internet Marketing by ICYGEN Всички права запазени©2009,
Realmet контейнери и хидравлични системи