Кариери

 

Специалист качество готова продукция

 

Реалмет МСС Иновейшън Груп ЕООД е дружество, специализирано в проектиране, производство и търговия на метални контейнери и конструкции. Във връзка с разширяване на нашата дейност търсим да назначим Специалист качество готова продукция

Основни отговорности:
• проследява съответствието на продукцията с установените конструктивни и технологични инструкции;
• извършва ежедневен текущ качествен контрол на произведения готов продукт;
• упражнява оперативен контрол на всички етапи от технологичния процес;
• осъществява входящ, текущ и краен контрол по време на целия производствения цикъл и регистрира резултатите;
• предприема коригиращи действия при установяване на несъответствие между произведения продукт и изискванията за качество;
• изготвя документация, свързана с качеството на суровините и произведената продукция;
• спазва утвърдените фирмени стандарти и процедури.

Основни изисквания:
• образование: средно или висше;
• предходен опит на подобна позиция се счита за предимство;
• компютърна грамотност;
• умения за вземане на самостоятелни решения;
• умения за работа в екип.

Предлагаме:
• трудов договор на пълно работно време;
• добро възнаграждение;
• работа в енергичен и мотивиран екип от професионалисти;
• възможност за развитие и професионална реализация;
• входящо и текущи обучения.

Моля, изпращайте автобиография и актуална снимка на адрес: vdavidkov@realmet.com 

Кандидатурите ще се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.

Всички одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.